Martina Nožičková

Pověsti z míst tajemných i kouzelných

 

2013, ilustrace

 

Ilustrace ke třem knihám pověstí z Plzeňska, přesněji se jedná o Pošumaví, Přešticko

a Nepomucko. Jde o společný projekt studentů ilustrace magisterského stupně UUD,

kdy každý dostal ke zpracování pár pověstí. Já jsem ilustrovala čtyři a to ty nazvané

U Rozárky, Pomsta nebožtíků, O bitvě Na vraždě a Záhadné zmizení ve tvrzi

aneb chanovické zmizení.

Ilustrace jsem vytvořila technikou lavírované malby a jsou černobílé,

což bylo přáním zadavatele.