Martina Nožičková

Mendel Green

 

2015, časopis

 

Kompletní redesign časopisu Mendelovy univerzity v Brně. Při navrhování grafické

a typografické úpravy jsem vycházela z vizuálního stylu školy — logo školy se skládá

ze čtyř „hrášků“, které jsem zakomponovala i do podoby časopisu.

Hlavním písmem MENDELU je DynaGrotesk, který je použit pro sazbu článků.

Barevnost nadpisů je dána fakultními barvami a tím je na první pohled jasné,

o jaké fakultě článek pojednává.

Na obálky jsou užity mé autorské vektorové kresby.