Martina Nožičková

Ladislav Sutnar

 

2012, komiks, grafika

 

Součást komiksové knihy Ladislav Sutnar vytvořené pro Plzeň — Evropské město kultury 2015, která zpracovává život místního rodáka. Já jsem zpracovala pětistrannou část Pavilon/New York, čtyřstranné Americké Venuše a životopisného pavouka. Celkem jsem tedy vytvořila jedenáct stran komiksu. Text komiksu vychází hlavně z emailových konzultací se synem

Ladislava Sutnara — s Radem Sutnarem.

Komiks jsem nakreslila černobíle fixem a po oskenování jsem jej kolorovala v počítači.

Kresby jsem doplnila fotografiemi děl Sutnara, které jsem upravila tak, aby se hodily

ke kresbám. Barevnost komiksu jsem podřídila barevnosti jeho děl. První části komiksu tedy vévodí jeho typická oranžová, druhé části růžová, jež je vlastní jeho Venuším.