Martina Nožičková

Fernando Pessoa —

Kniha neklidu

prezentace

 

2014, kniha — diplomová práce

 

Má diplomová práce, cyklus ilustrací ke Knize neklidu Fernanda Pessoy ve formě dvou knih ukrytých v luxusní schránce.

Pessoa bývá nazýván „portugalským Kafkou“ a Kniha neklidu je vlastně jeho deníkem, knihou absurdního bytí a zběsilého snění. Proto jsou ilustrace nakresleny v surreálném duchu.

Vytvořila jsem celkem 40 ilustrací technikou vyškrabávání do vlastnoručně vyrobených desek
v kombinaci s kresbou pastelkou. Všechny ilustrace na sebe navazují a tvoří jeden obraz.
Při jejich kreslení jsem se inspirovala hlavně Lisabonem a dobou, kdy Pessoa žil.
Snažila jsem se vyjádřit jakýsi tichý neklid knihy.

Knihu jsem rozdělila do dvou svazků a oba jsem upravila i po grafické a typografické stránce.

„Dospěl jsem

k onomu bodu,

v němž je nuda bytostí, ztělesněním fikce

mého soužití

se mnou.“

„Cítím dnes niternou potřebu Vám psát —

zoufalou touhu s Vámi mluvit.

Z toho je zřejmé, že nemám, co bych Vám řekl.

Jen tohle — že jsem dnes na dně bezedné deprese. Nesmyslnost té věty mluví za mne.“