Martina Nožičková

Židovský hřbitov v Plzni

 

2009, kresba

 

Poblíž koleje, na které jsem v Plzni bydlela, se nachází bývalý židovský hřbitov.

Do dnešních dnů se ovšem dochovalo jen několik málo náhrobků, většina ve velmi špatném stavu. Proto jsem se rozhodla tohle místo zdokumentovat. Kromě kreseb zachycujících celý hřbitov, vznikly hlavně kresby věnující se jednotlivým náhrobkům zvlášť.

Každý náhrobek jsem zachytila na třech perokresbách a doplnila jsem je i přepisem textu.

Na pár jednotlivých kresbách jsem zachytila i další židovské památky Plzně, ty jsem zachytila perem a akvarelem.