Martina Nožičková

 

2008, kniha

 

První pokus o to ilustrovat knihu. Kvůli svému zájmu o židovství jsem zvolila židovské pohádky a pověsti ze staré Prahy od Eduarda Petišky. Inspirovala jsem se starými fotografiemi zaniklého židovského ghetta a kresbám jsem se snažila dodat tajemnou atmosféru, kterou pro mne židovství představuje. Ilustrace jsem vytvořila kombinací perokresby a akvarelu.

Text knihy jsem vysázela a celou knihu jsem pojala po vzoru Tóry, měla tedy podobu svitku smotaného na dvou válcích, které jsem vytvořila z upravených válečků na těsto.

 

 

 

 

 

 

Eduard Petiška —

Golem